RELIABLE PARTNER
(+99455) 222 73 01

CRM на азербайджанском языке

CRM на азербайджанском языке

CRM şirkətdə nə zaman lazımdır?

 • Pərakəndə müştəri bazası. Müştərilər, partnyorlar, mal göndərənlər, reqiblər haqqında məlumat müxtəlif mənbələrdə saxlanılır. Məlumat çətin əldə olunandı.
 • Müştəriləri ünsiyyət tarixçəsi ayrılır və qeydiyyat  alınmır.
 • Kompaniya daxilində ötürülmüş məlumatın itirilməsi asas biznes- proses uğursuzluğa gətirir.
 • Nizamlanmış və təsdiqlənmiş  biznes proseslər avtomatlaşdırılmayıb və « fehlə mühiti» kompaniyasına tədbiq olunmayıb.Biznes- prosesin yerinə yetirilməsini operativ sürətdə  nəzarət etmək mümkün deyil.
 • Biznes- prosesin satışını aktiv idarə etmək üçün kompaniyaya satışı proqnozlaşdırılması üçün alət lazımdır.
 • Müştəri bazasının analizi, satış hesabatının kompleks düzülüşü, alınması və müştəriləri ünsiyyət tarixçəsi mümkün deyil.
 • Müştərilərin şikayəti itirilir,vaxtlı-vaxtında baxılmır.
 • Əməkdaşların biliyi kompaniyada toplanılmır, ancaq başlarında saxlanılır, yeni işçiyə təcrübəli əməkdaşın biliyi ötürülməsi çox vaxt aparır və nəticədə kompaniyanin xərçləri böyüyür, satış aşağı düşür.
 • İşdə çoxlu köhnəlik var:
  • Əməkdaşlar klientlərin standart sualların cavablandırılmasına çox vaxt itirirlər. 
  • Menecerlər  satış hesabatının hazırlanmasına və operativ fəaliyyət məsələləri üzrə rəhbərliklə söhbətə məcburdu  həftədə bir neçə saat sərf etməyə.
  • Standart müqavilənin və ya kommersiya təklifinin hazırlanmasına menecerin yarım saata gedər vaxt gedir.
  • Rəhbərlik öz iş günü yazısını əməkdaşlarının işini nəzarət məcburiyyətindədi.
 • Şişirdilmiş marketinq bölmələri, satış və servis xidməti daha tez böyüyür, nəinki kompaniyanın dövriyyəsi.

Əgər sadaladığımız problemlər sizində kompaniyada yer alırsa, onda CRM sistemi bunların həllində sizə kömək edər.

CRM-sisteminin tətbiqi.

(CRM) müştəri yönləndirən texnologiya sisteminin tətbiqini adətən təcrübəli məsləhətçiyə etibar edirlər. Təcrübə göstərir ki,CRM texnologiyasının işlənməsində qənaət etmək, sadəcə “başqalarındakı kimi etmək” və ya “təsərrüfat hesabli” (yəni öz imkanlari hesabina) işləyib hazirlamaq uğursuzluqla nəticələnir. Dünya statistikası göstərir ki, 95%dən yuxarı müştəri tərəfindən CRM-sisteminin tətbiqi puça çıxır,ən yaxşı halda –ümumi electron qeydiyyat kitabçasinin yaranması ilə nəticələnir. Ən pis halda isə dolabda duran CRM-qutusuna bənzəyir.CRM-sisteminin seçilməsi və işlənməsinin tətbiqini mütəxəssislərə həvalə etmək daha rasional hesab olunur.


Возврат к списку

X

Задать вопрос